Sejm w piątkowym głosowaniu znowelizował ustawę o działalności ubezpieczeniowej. Wprowadza ona zakaz różnicowania składek i świadczenia ze względu na płeć.

Ustawa dostosowuje polskie przepisy do uregulowań unijnych. W głosowaniu wzięło udział 433 posłów. Za oddało swój głos 298, przeciw - 134, a jeden wstrzymał się od głosu.

Przed nowelizacją, w oparciu o art. 18a ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zakłady ubezpieczeń mogły różnicować składki i świadczenia ze względu na płeć. W efekcie nowelizacji ustawy stanie się to niemożliwe.

W uzasadnieniu projektu napisano, że wejście w życie ustawy spowoduje dodatkowe koszty po stronie zakładów ubezpieczeń związane z koniecznością wdrożenia nowych regulacji (np. w zakresie przystosowania systemów informatycznych). Jednak koszty te są trudne do oszacowania.

Ustawa trafi teraz do Senatu.