Rozszerzenie zamkniętego katalogu dochodów, które zaliczają się do utraconych, zawiera przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Będzie to możliwe dzięki zmianie wprowadzonej w art. 3 pkt 23 lit. f oraz pkt 24 lit. f ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

– Obecnie, mimo że rodzic po zawieszeniu firmy przestał zarabiać, to nie możemy zastosować procedury umożliwiającej uwzględnienie tego faktu w sytuacji dochodowej rodziny – wyjaśnia Natalia Siekierka, zastępca kierownika działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Dodaje, że dzięki zmianie niektórzy opiekunowi mogą zyskać prawo do zasiłku na dziecko, pod warunkiem że ich niższe dochody nie przekroczą kryterium wynoszącego 539 zł lub 623 zł, gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.

Nowelizacja przewiduje jednak, że nie każde zawieszenie firmy będzie można potraktować jako dochód utracony. Będzie to bowiem uzależnione od tego, czy jest to działanie w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca niezatrudniający pracowników i prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy będzie mógł zawiesić jej wykonywanie na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nie 4 lat (w tym czasie budżet będzie opłacał za niego składki). Oznacza to więc, że tylko taki rodzic będzie mógł po zawieszeniu firmy zgłosić się do gminy, aby ta sprawdziła, czy spełnia warunki przyznania świadczeń na dzieci.

Ponadto w sytuacji, gdy opiekun zdecyduje się na wznowienie wykonywania działalności firmy, to jego nowe zarobki zostaną potraktowane jako dochód uzyskany. To z kolei może spowodować, że w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego straci on prawo do zasiłku na dziecko.

Etap legislacyjny

Czeka na przekazanie do Sejmu