Pracodawca z branży reklamowej zastanawia się nad wprowadzeniem w firmie zadaniowego czasu pracy. Kiedy możliwe jest jego stosowanie?
W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania może być stosowany system zadaniowego czasu pracy (art. 140 k.p.). Jego elementem jest to, że pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych dla tego zatrudnionego.
Praca w systemie zadaniowym wykonywana jest inaczej niż w standardowym, gdzie rozkład czasu pracy narzuca firma. W tym przypadku pracownik ma swobodę w podjęciu decyzji, kiedy przystąpi do wykonywania pracy i kiedy ją zakończy.