Wprowadzenie vacatio legis jest związane ze zmianami, które w zakresie przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego wprowadza uchwalona właśnie przez Sejm ustawa z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Trafi ona teraz do Senatu.

Nowelizacja przepisów, która zacznie obowiązywać już za półtora miesiąca, ogranicza krąg osób, które będą mogły otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne, wynoszące 620 zł. Na skutek wprowadzenia dodatkowych warunków, od których będzie uzależnione jego przyznanie, prawo do tej formy wsparcia zachowają głównie rodzice oraz opiekunowie faktyczni rezygnujący z pracy, aby zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem wymagającym stałej opieki. Nowe przepisy będą bowiem wymagać m.in. tego, aby niepełnosprawność osoby, na którą ustalane jest prawo do świadczenia, powstała zanim ukończy ona 18 lat lub 25 lat, gdy nastąpiło to w trakcie nauki.

Od 1 stycznia 2013 roku wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy

Natomiast pozostałe osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (są to krewni w linii prostej oraz rodzeństwo) względem niepełnosprawnego członka rodziny będą mogły od 1 stycznia 2013 r. złożyć wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy. Ma on wynosić 520 zł miesięcznie i tak jak w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, budżet będzie za opiekuna opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Przyznanie zasiłku będzie jednak uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego wynoszącego 623 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

– Opiekunowie będą więc musieli dołączyć odpowiednie dokumenty wskazujące na wysokość dochodów osiąganych przez członków rodziny, w tym też osoby, nad którą sprawują opiekę – tłumaczy Damian Napierała, kierownik działu świadczeń rodzinnych Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Nowe zasady dla nowych osób

Nowe zasady ubiegania się o pomoc będą na początku obowiązywać tylko nowe osoby składające wnioski w gminach. Dla tych, które obecnie są uprawnione do świadczenia, wprowadzony został sześciomiesięczny okres przejściowy. W trakcie jego dwóch pierwszych miesięcy samorząd będzie musiał powiadomić wszystkie osoby uprawnione o zmianie przepisów i informujące ich o tym, że decyzja, na podstawie której jest im wypłacane wsparcie, wygaśnie z mocy prawa 30 czerwca 2013 r.

To oznacza, że te osoby będą musiały przyjść z nowym wnioskiem o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jeżeli okaże się, że nie spełniają nowych warunków uzyskiwania zarówno świadczenia, jak i specjalnego zasiłku, np. z powodu przekroczenia kryterium dochodowego, w ogóle utracą prawo do pomocy.

Etap legislacyjny: Uchwalenie przez sejm