Rada SŁuŻby publicznej powoŁana. Premier Jarosław Kaczyński powołał Radę Służby Publicznej. Została ona utworzona w miejsce zlikwidowanej Rady Służby Cywilnej. Przewodniczącym Rady został prof. dr hab. Krzysztof Kiciński. RSP to organ opiniodawczo-doradczy premiera. Liczy od 15 do 24 członków, z czego 1/3 premier powołuje spośród osób reprezentujących wszystkie kluby parlamentarne, a 2/3 wyznacza sam. W skład Rady weszli posłowie: Witold Bałażak (LPR), Andrzej Dera (PiS), Witold Gintowt-Dziewałtowski (SLD), Artur Górski (PiS), Adam Ołdakowski (Samoobrona), Beata Sawicka (PO), Wiesław Woda (PSL).

Więcej www.kprm.gov.pl

MogĄ negocjować tylko z premierem. Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Tomasz Underman powiedział, że premier Jarosław Kaczyński mówił o płacach minimalnych, dlatego tylko z nim związek może podjąć negocjacje. Wiceprzewodniczący OZZL zarzucił Ministerstwu Zdrowia m.in. indolencję i brak chęci podjęcia decyzji. - Nasz protest jest aksamitny. Politycy chcą, żeby ucierpiał pacjent, aby móc nas atakować - dodał Tomasz Underman.

Więcej www.mp.pl

NIK pozytywnie o pomocy materialnej dla studentów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczelnie dobrze realizują pomoc materialną dla studentów, mimo iż stwierdzono pewne nieprawidłowości i uchybienia w tym zakresie. Taka jest ocena Najwyższej Izby Kontroli w raporcie: Informacja o wynikach kontroli pomocy materialnej dla studentów ze środków publicznych. Skontrolowano Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 18 uczelni publicznych i 20 niepublicznych. Objęto nią rok akademicki 2005/2006 oraz lata budżetowe: od 2004 do I połowy 2009. Izba oceniała m.in. wykorzystanie środków publicznych na pomoc materialną dla studentów.

Więcej www.nik.gov.pl

PRACODAWCY KORZYSTAJĄ Z TANICH SZKOLEŃ. Do końca czerwca 2007 r. ze szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego skorzystało ponad 98 tys. firm, w tym ponad 88 tys. małych i średnich przedsiębiorstw - poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Łącznie szkoleniami zostało objętych ponad 320 tys. pracowników. Ponad 2/3 to osoby pracujące w firmach zatrudniających mniej niż 265 pracowników. Spośród wszystkich pracodawców 79 proc. uważa, że ich pracownicy zdobyli potrzebną i cenną wiedzę. Zdaniem 90 proc. uczestników szkoleń ich tematyka była adekwatna do ich potrzeb zawodowych.

Więcej www. parp. gov. pl