Zgodnie z nią z takiej możliwości skorzystają osoby, które w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy złożą w tej sprawie wniosek do ZUS.

Abolicja dotyczy niepłaconych należności głównych oraz odsetek za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Na tej podstawie ZUS będzie zobowiązany także do darowania przedsiębiorcom kosztów upomnienia, opłat dodatkowych oraz kosztów egzekucyjnych. Z takiej możliwości będą mogli skorzystać także twórcy i artyści oraz osoby wykonujące wolne zawody. Prawo do abolicji zyskali także wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Okres, za który nie zostały zapłacone składki, nie będzie wliczony do stażu uprawniającego do emerytury. Obecnie ustawa trafi do Senatu.

Etap legislacyjny

Uchwalił Sejm