Płacenie należności w wysokości minimum 50 proc. przez sześć kolejnych miesięcy to jeden z warunków, który musi spełnić niesolidny rodzic, aby starosta zwrócił mu dokument pozwalający na prowadzenie samochodu.
Zatrzymanie prawa jazdy jest jedną z sankcji grożących dłużnikowi alimentacyjnemu, wobec którego gmina prowadzi postępowanie. Służy ono wyegzekwowaniu od niego zaległych pieniędzy w sytuacji, gdy jego dzieciom wypłacane są świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA). Niesolidny rodzic może jednak odzyskać ten dokument, jeśli spełni warunki wskazane w przepisach ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób dłużnik alimentacyjny może odzyskać zatrzymane prawo jazdy
W pełnej wersji artykułu:
- Czym jest wywiad alimentacyjny
- Kto wydaje decyzję o zwrocie prawa jazdy
- Jak zmieniły się przepisy dotyczące zajmowania prawa jazdy
- Kto składa wnioski o zwrot prawa jazdy