Zmianę kręgu osób, które są uprawnione do tego wsparcia, zawiera rządowy projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), którego drugie czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie. Wprowadza on też nową formę wsparcia – specjalny zasiłek opiekuńczy, który co do zasady ma przysługiwać innym,niż rodzice osobom obciążonym obowiązkiem alimentacyjnym opiekującym się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Jego przyznanie będzie jednak uzależnione od tego, czy dochody osoby sprawującej opiekę oraz jej wymagającej nie przekraczają 623 zł w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie.

W związku ze zgłoszonymi poprawkami projektem ponownie zajmie się komisja polityki społecznej i rodziny. Najważniejsze z nich dotyczą podwyższenia wysokości zasiłku z 520 zł do 620 zł oraz podwyższenia kryterium dochodowego, do wysokości 50 proc. najniższej płacy.

Etap legislacyjny

II czytanie w Sejmie