Zmianę w tym zakresie przewiduje złożony przez senatora Mieczysława Augustyna z PO projekt nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Wydłuża on kończący się w grudniu, a trwający 12 miesięcy okres przejściowy, który ta ustawa wprowadziła dla niepublicznych placówek wsparcia dziennego, takich jak świetlice środowiskowe, kluby i ogniska wychowawcze, działających przed 2012 r.

Okazało się bowiem, że wiele z takich miejsc, w których dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo mają bezpłatnie zapewnioną m.in. opiekę, ciepły posiłek i pomoc w nauce, jest zagrożonych od 2013 r. likwidacją. Jest to spowodowane tym, że nie mogą one uzyskać pozytywnych opinii straży pożarnej i sanepidu, potwierdzających, że budynek, w którym mieści się siedziba placówki, zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki.

– Wiele naszych świetlic mieści się od prawie 20 lat w tych samych lokalach. W tym czasie zmieniało się prawo budowlane i teraz okazuje się, że nie spełniają wymogów, bo nie mają systemu oddymiania na klatkach schodowych lub odpowiedniej liczby łazienek – tłumaczy Monika Jagodzińska, wiceprezes mazowieckiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, prowadzącego 33 placówki wsparcia, z których tylko 10 do tej pory spełniło nowe wymogi.

Jarosław Pabianek, prezes Stowarzyszenia Guido z Zabrza, dodaje, że problemem jest brak dodatkowych środków na przeprowadzenie w świetlicach niezbędnych remontów, tym bardziej że ich zakres wymaga poniesienia znacznych kosztów.

Jak podkreśla senator Mieczysław Augustyn, nie można całkowicie zrezygnować z narzucenia placówkom jakichkolwiek standardów ze względu na konieczność zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków pobytu. Ale ten dodatkowy czas pozwoli im na przeprowadzenie remontów lub znalezienie takiego lokalu, np. w zasobach gminy, który będzie spełniał wymogi bezpieczeństwa.

– Wobec projektu pozytywne stanowisko zajął resort pracy, a minister Władysław Kosiniak-Kamysz obiecał, że w przyszłym roku samorządy i organizacje pozarządowe będą mogły starać się o pieniądze na niezbędne modernizacje. Na ten cel ma być przeznaczonych 20 mln zł – dodaje.

Etap legislacyjny

Projekt