Podwyższenie o odpowiednio 35 zł oraz 30 zł kwot progów następuje w związku z rozpoczęciem nowego okresu zasiłkowego, w trakcie którego uprawnieni opiekunowie otrzymują świadczenia na dzieci. Kryteria dochodowe zostały podwyższone po raz pierwszy od 2004 r., kiedy wprowadzony został mechanizm ich weryfikacji, przy czym rząd zdecydował się na rozłożenie podwyżki na raty.

Obecnie kryteria wzrastają więc do wysokości 539 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie oraz 623 zł w przypadku niepełnosprawnego dziecka. Od 1 listopada 2014 r. będzie to odpowiednio 574 zł i 664 zł.

Od jutra wzrasta nie tylko wysokość progów dochodowych, ale też zasiłków na dzieci. Będą one wynosić 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 lat, 106 zł, gdy potomek ma od 6 do 18 lat oraz 115 zł, jeżeli ma od 19 do 24 lat. Nie wzrasta natomiast wysokość dodatków, które przysługują do zasiłku, becikowego, ani świadczeń opiekuńczych (zasiłku oraz świadczenia pielęgnacyjnego).