Tylko 12,69 tys. pism o odebranie dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy zostało skierowanych do starostów w pierwszym półroczu tego roku.
Najnowsze dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie wskazują, że jest ich mniej w porównaniu do poprzednich lat. Na przykład w całym 2011 r. takich wniosków było 39,2 tys., a rok wcześniej 33,2 tys.
Zdaniem Przemysława Andrysiaka, kierownika działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, mniejsza liczba wynika m.in. z tego, że wielu dłużników miało już takie pisma skierowane w poprzednich latach.