Armia wprowadza kolejne zachęty dla ochotników do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Minister finansów nie zgodził się jednak na wypłacanie żołnierzom uposażenia za gotowość.
Zgodnie z ostatnimi ustaleniami żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) wciąż będą otrzymywać po roku służby 2 tys. zł nagrody za zaliczenie ćwiczeń.
Resort obrony proponował zamiast nagrody wprowadzić pieniądze za gotowość wypłacane co miesiąc. Minister finansów postawił jednak warunek, że od tych środków trzeba będzie odprowadzać podatek.
– Wycofaliśmy się z tego pomysłu – wyjaśnia płk Mariusz Tomaszewski, dyrektor departamentu prawnego Ministerstwa Obrony Narodowej.
Tłumaczy, że obecnie wypłacona nagroda nie jest opodatkowana.
– Gdyby z wypłat za gotowość należało odprowadzić podatek, służący w NSR byliby na zmianie stratni – dodaje.
Wymienione propozycje zawiera projekt założeń do nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz uposażeniu żołnierzy niezawodowych. Zmiany mają wejść w życie najpóźniej w połowie 2013 roku. Rząd zajmie się nimi na najbliższym posiedzeniu.
Założenia przewidują kilka ułatwień dla kandydatów do służby w NSR. Przyznanie wyższego stanowiska i stopnia oraz przeniesienie do innej jednostki nie będzie wymagało pisemnej zmiany kontraktu na służbę w NSR.
Etap legislacyjny
Projekt