Właściciel firmy może sam zdecydować, od jak wysokiej podstawy będzie opłacać swoje składki ubezpieczenia. ZUS nie może tego kwestionować, nawet jeśli dzięki temu przedsiębiorca nabędzie prawo do wysokiego zasiłku.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność (w tym działalność gospodarczą) podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Objęcie nim następuje od dnia wskazanego we wniosku osoby prowadzącej działalność, o ile zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń zostanie złożone w terminie określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności.

W pozostałych sytuacjach objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym ten został złożony.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy ZUS nie podważy podstawy wymiaru składki chorobowej

W pełnej wersji artykułu:
- Jak obliczyć wysokość składek
- Jak ZUS sprawdza prawidłowość wyliczeń
- Jak wysokość składki wpływa na zasiłek
- Kiedy można podwyższyć podstawę wymiaru składki