Osoby prowadzące pozarolniczą działalność (w tym działalność gospodarczą) podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Objęcie nim następuje od dnia wskazanego we wniosku osoby prowadzącej działalność, o ile zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń zostanie złożone w terminie określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności.

W pozostałych sytuacjach objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym ten został złożony.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy ZUS nie podważy podstawy wymiaru składki chorobowej

W pełnej wersji artykułu:
- Jak obliczyć wysokość składek
- Jak ZUS sprawdza prawidłowość wyliczeń
- Jak wysokość składki wpływa na zasiłek
- Kiedy można podwyższyć podstawę wymiaru składki