Pracodawca zobowiązany jest stosować się do przepisów kodeksu pracy, które w szczególny sposób mają chronić pracę kobiet w ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego oraz – w niektórych przypadkach – wychowawczego. Regulacje te mają przede wszystkim na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony zdrowia kobiet oraz zapobiec bezpodstawnemu rozwiązywaniu z nimi umów o pracę.

Zatrudnienie kobiet w ciąży