To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Gdzie i jak można się ubiegać o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

Czy wniosek można złożyć w dowolnym terminie

Czy podwładny z dysfunkcją otrzyma druk wniosku

Czy niepełnosprawny otrzyma legitymację

Czy trzeba dołączyć dokumentację medyczną

Czy zespół powiadomi o posiedzeniu

Czy od decyzji zespołu można się odwołać

Czy uczestnictwo w posiedzeniu jest obowiązkowe