Ojciec mojej koleżanki ma 55 lat, utrzymuje się z renty. Postanowił powiększyć swoje dochody, żądając alimentów od pełnoletniej córki, mimo że nigdy nie łożył na jej utrzymanie, a w dodatku znęcał się nad rodziną. Nie został jednak pozbawiony praw rodzicielskich i nie rozwiódł się z jej matką. Prawnik poinformował koleżankę, że sąd może przyznać ojcu alimenty, skoro przysługiwały mu prawa rodzicielskie. Czy teraz koleżanka może wystąpić o pozbawienie ojca praw rodzicielskich, skoro jej matka w czasie jej dzieciństwa nie zrobiła tego?
NIE. Pełnoletnia córka nie może wystąpić o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej, ponieważ prawa rodzicielskie przysługują rodzicom tylko do pełnoletności dziecka. Po tym czasie rodzice nie sprawują nad nim władzy rodzicielskiej. Skoro taka władza już nie istnieje, to nie można wystąpić o pozbawienie jej. Jednakże dziecko, które nie ma ukończonych 18 lat, nie może samo zwrócić się do sądu o pozbawienie jednego lub obojga rodziców władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może jednak wnieść drugi rodzic (w tym przypadku matka), nawet wówczas, gdy małżonkowie nie byli rozwiedzeni, a rodzina mieszkała razem.
Jedno z rodziców, a nawet oboje mogą zostać przez sąd pozbawieni władzy rodzicielskiej nad niepełnoletnim, np. wówczas gdy nadużywają władzy rodzicielskiej albo w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka, np. nie opiekują się nim w chorobie, nie łożą na jego utrzymanie, nie płacą alimentów, nie interesuje ich, czy chodzi do szkoły i jakie robi postępy w nauce. Pozbawienie władzy rodzicielskiej uzasadniają również pijaństwo rodzica, marnotrawstwo, rozwiązły tryb życia. Wniosek w tej sprawie wnosi się do sądu rejonowego, w którego okręgu dziecko mieszka, lub do sądu, w którego okręgu dziecko przebywa.