Tegoroczne EDU Trendy odbyły się pod hasłem Innowacje i jakość w edukacji. Zostały podzielone na segmenty: Strefa Konferencji i Warsztatów – zintegrowany program, zbudowany na podstawie doświadczeń Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół oraz Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli i uwzględniający najnowsze trendy edukacyjne na świecie – oraz Strefa Targów, gdzie swój dorobek prezentowali wystawcy związani z edukacją.

Organizatorami imprezy byli Wolters Kluwer Polska, wydawca czasopism „Dyrektor Szkoły” i „Przed Szkołą” oraz redNet Media. Patronem honorowym zostało Ministerstwo Edukacji Narodowej, a Partnerem technologicznym – Samsung.

Strefa Konferencji i Warsztatów

Warsztaty i panele tematyczne zorganizowano dla różnych segmentów systemu oświatowego: przedszkoli, gimnazjów, liceów, szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, szkolnictwa niepublicznego itd.

W konferencji udział wzięli m.in. prof. Leszek Balcerowicz, Tracey Burns i Katarzyna Kubacka z Center for Educational Research and Innovation OECD, prof. Anna Izabela Brzezińska z UAM w Poznaniu i SWPS w Warszawie, członek Komitetu Psychologii PAN, Witold Woźniak z KOWEZiU, Henryka Stachańczyk, przewodnicząca Komisji Pedagogicznej ZG ZNP, Mariola Konopka, Zastępca Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i wielu innych ekspertów, przedstawicieli instytucji oświatowych, w tym MEN, samorządów, organizacji, dyrektorzy i nauczyciele szkół.

Panele i debaty

Dużym zainteresowaniem cieszyła się debata „Kierunki rozwoju edukacji w kontekście wyzwań cywilizacyjnych i realnych możliwości”, którą prowadził prof. Antoni Jeżowski.

– Bardzo dobrze, że taka debata się odbyła i rozmawialiśmy, bo widać, że jest wiele pomysłów na przyszłość i na to, co zrobić w oświacie – skomentował spotkanie Wiceminister Edukacji Maciej Jakubowski. – Będziemy potrzebować ich znacznie więcej, żeby rzeczywiście mieć dobrą koncepcję tego, co powinno się w polskiej oświacie zmieniać.

Ogromne emocje wzbudziło tradycyjnie już bezkompromisowe wystąpienie prof. Leszka Balcerowicza pt. „Uwolnić Szkoły”.

Profesor Balcerowicz podkreślił, że obecne uwarunkowania prawne są szkodliwe dla całego systemu edukacji w Polsce, generują trudności w zwalnianiu słabych pracowników, wprowadzają niejasny i szkodliwy system awansu zawodowego, wysokie koszty pracy nauczyciela, a przede wszystkim utrzymują monopol, uzależnionych od lokalnych polityków szkół publicznych. – Można wprowadzić mechanizm rynkowy do oświaty! – przekonywał Leszek Balcerowicz. Podkreślał, że szkoły prywatne wciąż są traktowane nieufnie i działają jakby na marginesie systemu. A przecież w krajach, którym próbujemy dorównać, systemy oświaty są oparte na prywatnym szkolnictwie. Przywołał model szwedzki, który wyrósł z edukacji wyłącznie publicznej, a całkiem niedawno został z powodzeniem urynkowiony. Wystąpienie Leszka Balcerowicza wywołało gorącą dyskusję, choć nikt z zabierających głos nie sprzeciwił się sensowności koncepcji urynkowienia edukacji.

Strefa Targów

Zwiedzającym zaprezentowali się m.in. producenci i dystrybutorzy oprogramowania edukacyjnego, najnowocześniejszego sprzętu multimedialnego wykorzystywanego w edukacji, wydawnictwa edukacyjne, organizatorzy wycieczek i zajęć pozaszkolnych, producenci i dystrybutorzy pomocy dydaktycznych, firmy cateringowe, a nawet warszawskie wystawy i Teatr. Nie zabrakło także miejsca dla miłośników relaksu. Niemałą część Strefy Targów wypełniły stoiska najważniejszych polskich fundacji, organizacji i instytucji, działających na rzecz oświaty, w tym.: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, i innych.