Pracodawcy mogą tworzyć zakładowe żłobki, kluby dziecięce, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu na ten cel środków ZFŚS.

Kolejna nowelizacja ustawy o ZFŚS, wprowadzona przez ustawę z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235), umożliwiła pracodawcom dokonywanie nowych odpisów na fundusz. Z dniem wejścia w życie ww. ustawy, tj. od 4 kwietnia 2011 r., uległa zmianie definicja działalności socjalnej.