Czym się różni pracownik oddelegowany od pracownika w delegacji i w podróży służbowej? Czy ich sytuacja prawna jest taka sama?
Z pracownikiem „w podróży służbowej” lub „w delegacji” mamy do czynienia wówczas, gdy na polecenie firmy wykonuje on obowiązki (tzw. zadanie służbowe) poza miejscem pracy. Z tego tytułu pracownik otrzymuje dodatki do wynagrodzenia (diety) oraz zwrot kosztów przejazdów i dojazdów, noclegów i niektórych innych wydatków. Przepisy określają ich minimalny poziom oraz zasady zwrotu kosztów. Warunki pracy i płacy nie ulegają zmianie.
Inna jest sytuacja zatrudnionych w razie ich oddelegowania, czyli skierowania do pracy w innym niż dotychczasowe miejscu (w przeciwieństwie do podróży służbowych).Wiąże się to też często ze zmianą innych warunków pracy i płacy w tym okresie.
W praktyce może zdarzyć się, że pracodawca udziela pracownikowi na czas oddelegowania urlop bezpłatny i wykonuje on pracę w oparciu o nową umowę zawartą z nową firmą. Możliwa jest też sytuacja, w której pracodawca wysyła pracownika do swojego kontrahenta, na rzecz którego firma świadczy usługi, przy czym w okresie ich wykonywania zmianie ulega miejsce pracy zatrudnionego. W tym drugim przypadku zmianie mogą ulec inne postanowienia umowy o pracę (pracownikowi są często przyznawane np. dodatkowe benefity), a zamieszczenie w niej niektórych dodatkowych postanowień staje się obowiązkowe, jak w przypadku skierowania pracownika do pracy za granicę do kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej (artykuł 291 k.p.).
W przypadku oddelegowania pracownika firma nie musi wypłacić mu diet bądź zwracać innych kosztów, jak ma to miejsce przy podróży służbowej. Jednakże może mu przyznać dodatkowe świadczenia (np. zwrot kosztów przeprowadzki).