Dagmara Chudzińska-Matysiak, menedżer Regionu Wschód, Randstad

W Polsce praca tymczasowa to dość młode rozwiązanie, jest jednak w pełni uregulowane prawnie. Dokładnie wiadomo, kiedy i w jaki sposób ta forma zatrudnienia może pomóc firmom dostosować zasoby ludzkie do aktualnych potrzeb biznesowych. Wszędzie tam, gdzie niezbędna jest odrobina elastyczności, korzystanie ze wsparcia pracowników tymczasowych jest godne polecenia.

Kiedy warto spróbować

Jest to idealne rozwiązanie w przypadku szczytów produkcyjnych, kiedy zderzamy się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na pracowników czy nagłą koniecznością zastępstwa za osobę nieobecną.

Agencja pracy tymczasowej odpowiedzialna jest za rekrutację właściwych osób a następnie za ich zatrudnienie, wypłatę wynagrodzenia oraz odprowadzenie składek na ZUS i podatku. Pracownicy tymczasowi są kierowani do pracy na określony czas. Mówiąc krótko – wystarczy podpisać umowę o świadczenie usług z agencją pracy tymczasowej i zamówić pracownika na dane stanowisko. Zatrudnienie tymczasowe może trwać nawet jeden dzień, natomiast maksymalny okres zatrudnienia pracownika tymczasowego to osiemnaście miesięcy.

Dodatkową korzyścią ze współpracy z agencją pracy tymczasowej jest dostęp do dużej liczby kandydatów oraz możliwość powierzenia nawet bardziej skomplikowanego procesu rekrutacyjnego specjalistom, szczególnie jeśli w swojej firmie nie mamy działu czy osoby mającej niezbędną wiedzę, aby taki proces przeprowadzić. Ponadto agencje w standardzie oferują swoim klientom możliwość zatrudnienia bez dodatkowych opłat pracownika tymczasowego po przepracowaniu przez niego określonej liczby godzin. Najczęściej to okres od trzech do sześciu miesięcy. Po takim czasie każdy z kierowników, osób zarządzających firmą jest w stanie ocenić, na ile kwalifikacje i kompetencje osoby oddelegowanej do pracy są cenne dla organizacji. Jeśli firma chce powiększyć swój stały zespół, korzystanie z pracy tymczasowej to świetny okres próbny, który nie rodzi żadnych zobowiązań.

Nauka wyniesiona z kryzysu

Po kryzysie, który miał miejsce w 2008 roku, wiele firm traktuje pracę tymczasową jako część swojej strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Ma to miejsce nie tylko w firmach produkcyjnych czy logistycznych, w których na co dzień mamy do czynienia z dużą zmiennością zapotrzebowania, ale także w większości innych branż. Korzystanie z pracy tymczasowej w okresie niepewnych warunków gospodarczych umożliwia bardzo szybkie reagowanie na zmieniające się otoczenie, na wzrosty i spadki zamówień.

Agencje pracy tymczasowej pomagają przedsiębiorcom którymi współpracują, dostosować się do rytmu dyktowanego przez ich klientów czy kooperantów. Niektóre oferują bardziej zaawansowane rozwiązania.

Współpraca z agencją pracy tymczasowej stwarza wiele możliwości. Żeby je poznać, najlepiej skontaktować się z konsultantami, którzy po przeanalizowaniu sytuacji firmy doradzą najlepszą opcję.

W przyszłym tygodniu zaprezentujemy jak, dzięki zastosowaniu pracy tymczasowej, można obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz czego, poza rekrutacją i naliczeniem wynagrodzeń, można oczekiwać od agencji zatrudnienia.

Uwaga na ograniczenia

Jest kilka sytuacji, w których pracownika tymczasowego nie można zatrudnić:

● prace szczególnie niebezpieczne;

● wykonywanie pracy na stanowisku, na którym niedawno pracowała osoba zwolniona z przyczyn niedotyczących pracownika;

● zastępowanie pracownika uczestniczącego w strajku.

Partner opracowania