Najważniejszą korzyścią, jaką firma uzyskuje dzięki zastosowaniu pracy tymczasowej, jest elastyczność zatrudnienia i możliwość kształtowania liczebności załogi „just in time” – posiadania dokładnie tylu pracowników, ilu w danej chwili jest potrzebnych. Codzienne dopasowywanie poziomu obsady do aktualnego zapotrzebowania jest niejednokrotnie źródłem znacznych oszczędności dla przedsiębiorstwa i pozwala z nawiązką pokryć koszty marży agencji.
Jeśli jednak przedsiębiorstwo jest gotowe, aby zacieśnić relację z agencją pracy tymczasowej i powierzyć jej dodatkowe zadania związane z zatrudnianiem i zarządzaniem pracownikami obszarów, w których można wygenerować oszczędności, może być znacznie więcej. Przykładowo:
● redukcja liczby godzin nadliczbowych dzięki przejęciu przez agencję planowania obsady i czasu pracy;
● ograniczenie liczby szkoleń, podniesienie efektywności pracy dzięki optymalnemu dopasowaniu zatrudnionych do stanowisk pracy;
● wyeliminowanie kosztów związanych z przestojem czy np. niewykonaniem planu produkcyjnego na czas dzięki elastycznemu i szybkiemu zastępowaniu osób nieobecnych i zapewnieniu 100-proc. obecności pracowników;
● ograniczenie kosztów związanych z zatrudnianiem nowych pracowników (np.: odzieży roboczej, szkoleń i obniżonej efektywności w pierwszych dniach bądź tygodniach w nowym miejscu pracy) poprzez zminimalizowanie rotacji pracowników tymczasowych dzięki programom opieki i budowania przywiązania;
● oszczędność czasu wynikająca ze zmniejszonego zaangażowania we współpracę z agencją pracy tymczasowej w przypadku powierzenia jej pełnej odpowiedzialności za realizację działań związanych z doborem pracowników oraz koordynacją ich zatrudnienia.
Usprawnień i obniżenia kosztów można szukać w wielu obszarach – każde przedsiębiorstwo jest specyficzne i w każdym spotkamy się z innymi wyzwaniami, którym należy sprostać, aby zoptymalizować koszty. Doświadczenia Randstad pokazują, że dzięki bliskiej współpracy z agencją pracy tymczasowej i powierzeniu jej usprawnienia procesów powiązanych z pracą tymczasową firmy mogą zaoszczędzić od 5 do 12 proc. kosztów, które ponoszą w związku z zatrudnianiem pracowników.
Diabeł oczywiście tkwi w szczegółach: przekazanie dostawcy zewnętrznemu odpowiedzialności za procesy krytyczne dla funkcjonowania np. linii produkcyjnej, jest decyzją strategiczną dla przedsiębiorstwa. Obecność na czas właściwej liczby pracowników do obsady tej linii jest bez wątpienia procesem krytycznym. Na polskim rynku funkcjonuje wiele agencji pracy tymczasowej, lecz tylko część z nich ma kompetencje pozwalające na świadczenie usług w zakresie wykraczającym poza podstawowy zakres usług. Przed podjęciem decyzji o powierzeniu dodatkowej odpowiedzialności agencji należy zatem dobrze zastanowić się, czy posiada ona wiedzę i zasoby wystarczające do jej przyjęcia.
Rzetelny dostawca powinien, jeszcze przed zaangażowaniem się w dodatkowe zadania, przeprowadzić dogłębną analizę obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, za które miałby wziąć odpowiedzialność. Efektem tak przeprowadzonej analizy powinien być raport, w którym zdefiniowana zostanie sytuacja wyjściowa, zaproponowany stan docelowy oraz korzyści i zagrożenia związane z wdrożeniem proponowanego rozwiązania. Całość powinna zostać podsumowana kalkulacją kosztów i oszczędności. W gruncie rzeczy to one powinny być podstawową korzyścią, płynącą z podjęcia takiej decyzji. Jeśli agencja pracy tymczasowej obniży o 7 proc. koszty zatrudnienia 100 pracowników zarabiających 12 zł na godz., oznaczać to będzie, że w kasie przedsiębiorstwa zostanie rocznie ponad 250 tys. zł. Dla takiej kwoty zapewne warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług agencji pracy tymczasowej.

Partner opracowania

Michał Tarnowski, commercial manager Randstad Inhouse Services