Do września przyszłego roku powinny zostać wypracowane założenia długofalowej polityki senioralnej państwa, służącej m.in. wspieraniu aktywności ludzi starszych - zapowiedział w środę minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister uczestniczył w katowickiej konferencji "Pozytywna energia pokolenia 50+", towarzyszącej kończącemu się w Chorzowie kongresowi "Obywatel Senior". Wydarzenia te wpisują się w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Kosiniak-Kamysz przypomniał, że w sierpniu rząd przyjął pierwszy program wsparcia aktywności osób starszych, na którego realizację w tym roku przeznaczono 20 mln zł. W przyszłym roku kwota ta wzrośnie dwukrotnie, do 40 mln zł.

Do 27 września trwa konkurs ofert w ramach tego programu. Organizacje pozarządowe, we współpracy np. z samorządami, mogą zgłaszać projekty dotyczące m.in. oferty edukacyjnej dla osób starszych, solidarności wewnątrz i międzypokoleniowej, a także zwiększenia partycypacji seniorów w życiu społecznym.

Minister podkreślił, że obok części konkursowej, rządowy program zakłada także wypracowanie służących seniorom rozwiązań systemowych.

"Mam nadzieję, że w ciągu najbliższego roku, do września 2013, uda nam się sformułować założenia długofalowej polityki państwa polskiego wobec osób starszych" - zapowiedział Kosiniak-Kamysz, zastrzegając, że musi to być efektem ścisłej współpracy kilku ministerstw oraz środowisk seniorów i samorządów.

Prace koordynuje departament ds. seniorów

Prace ma koordynować powołany niedawno w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej departament ds. seniorów. Do jego zadań należy m.in. kreowanie aktywnej polityki adresowanej do osób starszych, we współpracy z resortami: zdrowia, sportu i turystyki, kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i szkolnictwa wyższego. Minister wskazał, że w niektórych krajach taką problematyką zajmują się specjalne ministerstwa ds. seniorów.

Długofalowa polityka wspierania osób starszych ma skupić się na trzech najważniejszych elementach: zapewnieniu aktywności zawodowej osób starszych, zachowaniu ich aktywności społecznej po zakończeniu kariery zawodowej oraz zapewnieniu starzenia się w zdrowiu.

Rządowy program ma być jedną z odpowiedzi na wyzwania demograficzne, związane z szybkim starzeniem się polskiego społeczeństwa, ale także z wydłużaniem się życia Polaków. Jeszcze 10 lat temu w kraju było ok. 1,5 tys. osób, które skończyły 100 lat; dziś około dwukrotnie więcej.

Potrzebne jest tu wzmocnienie roli pracowników socjalnych

"Musimy wspierać te osoby, zapewnić im właściwą opiekę medyczną i pielęgnacyjną, ale także wesprzeć zagubione często rodziny. Potrzebne jest tu wzmocnienie roli pracowników socjalnych, współpracujących z jednostkami ochrony zdrowia" - wskazał Kosiniak-Kamysz.

Wśród pozytywnych przykładów pobudzania aktywności seniorów wymienił uniwersytety trzeciego wieku, których jest już w Polsce ponad 400. W wykładach, warsztatach i innych zajęciach uczestniczy ponad 120 tys. starszych wiekiem osób.

Minister chce, aby dzięki rządowemu programowi nastąpiło faktyczne pobudzenie aktywności seniorów na poziomie lokalnym - także w małych miejscowościach. "Potencjał i energia osób starszych muszą być wykorzystane" - podsumował szef resortu pracy. (PAP)