Nawet cztery miesiące po złożeniu wniosku w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności czekają osoby starające się o ustalenie jej stopnia lub o jego zmianę.
Wniosek w sprawie ustalenia stopnia dysfunkcji powinien być rozpatrzony w ciągu miesiąca od jego złożenia, a przy bardziej skomplikowanych sprawach ten czas może być wydłużony do dwóch miesięcy. Jednak w wielu powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) wyznaczane daty rozpatrywania spraw zainteresowanych przekraczają ustawowe terminy. Na przykład w Lublinie osoby, które złożyły wniosek o wydanie orzeczenia w sierpniu, otrzymują pisma informujące o tym, że będzie przeanalizowany w październiku lub listopadzie. Podobnie jest w Bytomiu, gdzie czas oczekiwania wynosi półtora miesiąca, oraz w Szczecinie, gdzie sięga on nawet 4 miesięcy.
Jak wskazują powiatowe zespoły, te kolejki wynikają głównie z rosnącej liczby zainteresowanych wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.