Wchodząca w życie w najbliższą sobotę nowelizacja ustawy rehabilitacyjnej wprowadza wiele ważnych zmian dla firm zatrudniających niepełnosprawnych. Nie wszystkie zaczną jednak obowiązywać od tego dnia.
Posłowie rozłożyli w czasie zmiany wprowadzane ustawą z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 986). Jako pierwsze właśnie od 15 września wejdą w życie przepisy, które odmrażają podstawę dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz zwiększają uprawnienia kontrolne prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Będzie on miał prawo przeprowadzić kontrolę u sprzedającego lub nabywcy w zakresie prawidłowości udzielania temu drugiemu podmiotowi ulg we wpłatach na fundusz.
Prezes będzie też mógł przeprowadzić postępowanie sprawdzające, które potwierdzi zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach przesyłanych do PFRON, np. drukach Wn-D oraz INF-DP.