Becikowe oraz dodatek do zasiłku to dwie podstawowe formy wsparcia przeznaczone dla świeżo upieczonych rodziców. Do ich przyznania niezbędne jest zaświadczenie o objęciu opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży.
Wśród świadczeń rodzinnych, które mogą uzyskać rodzice wychowujący dzieci, są dwa związane z przyjściem potomstwa na świat. Jest to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe, oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tego tytułu. Każde z nich wynosi tysiąc złotych, a ich uzyskanie jest uzależnione od spełnienia kilku warunków.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Dodatku do zasiłku

Opieki medycznej

Pomocy z gminy

Czy zaświadczenie musi zawierać daty badań w każdym trymestrze ciąży

Czy badania wykonane za granicą muszą być potwierdzone przez lekarza lub położną

Czy rodzic może złożyć wniosek o przyznanie becikowego na dowolnym druku

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie świadczenia może otrzymać rodzic po urodzeniu dziecka.