5,08 mld zł wyniesie w przyszłym roku budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Taki niewielki wzrost o nieco ponad 50 mln zł w porównaniu do tegorocznego planu finansowego funduszu przewiduje projekt budżetu na 2013 r. przyjęty przez rząd. Tak jak w poprzednich latach PFRON przeznaczy najwięcej, bo 3,32 mld zł, na udzielanie pracodawcom dofinansowania do pensji niepełnosprawnych pracowników.
Firmy otrzymają prawie o 300 mln zł więcej, mimo że liczba osób, których pensja jest dotowana, spada, a w przyszłym roku nastąpi też ostatni etap obniżania procentowego wskaźnika dofinansowań dla osób zaliczonych do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności.
– Wzrost wydatków na dopłaty wynika z tego, że w 2013 r. podwyższona zostanie podstawa ich naliczania. Będzie nią kwota minimalnej pensji z 2012 r., czyli 1,5 tys. zł – tłumaczy Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.