5,08 mld zł wyniesie w przyszłym roku budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Taki niewielki wzrost o nieco ponad 50 mln zł w porównaniu do tegorocznego planu finansowego funduszu przewiduje projekt budżetu na 2013 r. przyjęty przez rząd. Tak jak w poprzednich latach PFRON przeznaczy najwięcej, bo 3,32 mld zł, na udzielanie pracodawcom dofinansowania do pensji niepełnosprawnych pracowników.
Firmy otrzymają prawie o 300 mln zł więcej, mimo że liczba osób, których pensja jest dotowana, spada, a w przyszłym roku nastąpi też ostatni etap obniżania procentowego wskaźnika dofinansowań dla osób zaliczonych do umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności.
– Wzrost wydatków na dopłaty wynika z tego, że w 2013 r. podwyższona zostanie podstawa ich naliczania. Będzie nią kwota minimalnej pensji z 2012 r., czyli 1,5 tys. zł – tłumaczy Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Mniej pieniędzy trafi do samorządów powiatowych i wojewódzkich na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową. W 2013 r. plan finansowy przewiduje dla nich 800 mln zł, w 2012 r. jest to ok. 1 mld zł. Spadek ten dotknie tylko samorządy powiatowe, które m.in. na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, zakup sprzętu ortopedycznego i likwidację barier administracyjnych otrzymają ponad 650 mln zł. W tym roku trafiło do nich 874 mln zł.
– Będziemy mogli przyznać pomoc mniejszej liczbie niepełnosprawnych – mówi Henryk Hildebrand, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.
W przypadku samorządów wojewódzkich przekazana im kwota wzrośnie z 90 mln zł do 130 mln zł. Marszałkowie będą mieli więcej pieniędzy, np. na dotowanie zakładania i funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej.
– Dodatkowe pieniądze dla samorządów znajdują się w rezerwie celowej i będziemy występować do ministerstwa finansów o ich uruchomienie w trakcie przyszłego roku – zapewnia Jarosław Duda.
W budżecie PFRON zarezerwowano też mniejszą kwotę na refundację składek dla niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą. Jest to związane z malejącą od dwóch lat liczbą osób występujących z wnioskami w tej sprawie do funduszu.
Z niższą pulą pieniędzy muszą się też liczyć organizacje pozarządowe, którym PFRON zleca realizację niektórych zadań, np. organizację szkoleń i warsztatów służących aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Na ten cel przeznaczonych będzie 145,8 mln zł, o 22,6 mln mniej w porównaniu do 2012 r.