NOWY KANON LEKTUR. Wczoraj ukazało się rozporządzenie wprowadzające nowy kanon lektur szkolnych (Dz.U. nr 123, poz. 853), mimo że Kazimierz Ujazdowski, minister kultury, domagał się wstrzymania jego publikacji. Zdaniem ministra kultury jego treść nie jest satysfakcjonująca. W spisie lektur znalazły się bowiem Listy Nikodema Jana Dobraczyńskiego opowiadające o dziejach Jezusa, ale zabrakło dzieł Witolda Gombrowicza. Kazimierz Ujazdowski oczekuje, że zgodnie ze zgłoszoną przez niego propozycją, a zaakceptowaną przez premiera Jarosława Kaczyńskiego, w najbliższym czasie zostanie powołany zespół ekspertów, który opracuje ostateczny kształt kanonu lektur szkolnych.

Więcej www.men.gov.pl

W Senacie o koszyku świadczeń medycznych. Wprowadzenie koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych będzie kosztować 10 mld zł. - Koszty te mogą wzrosnąć, jeżeli zostanie podniesiona dotychczasowa wycena procedur - powiedział Jarosław Pinkas, wiceminister zdrowia, na wczorajszym posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia. Dodał on, że jeśli koszyk zostanie uchwalony przez Sejm pod koniec tego roku, to NFZ będzie miał rok na przebudowę swojego katalogu procedur medycznych i włączenie procedur z koszyka do procesu kontraktacji świadczeń zdrowotnych. Oznacza to, że koszyk wejdzie w życie od 2009 roku.

Pracodawcy o zatrudnieniu. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich przyjęty wczoraj przez sejmową Komisję Pracy Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2007 rok nie spełnia stawianych przed nim celów. Opisane działania dotyczą przede wszystkim zarządzania bezrobociem, a nie przedsięwzięć na rzecz zwiększenia zatrudnienia w naszym kraju. Zdaniem KPP należałoby rozważyć zmianę treści art. 3 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tak aby dokładnie określić zakres i zasady współpracy resortu pracy z ministrami gospodarki, oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego, a także, czego brakuje w obecnie obowiązującej delegacji, z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego oraz ministrem finansów.

Więcej www.kpp.org.pl

Kolejny dzień gŁodówki lekarzy. Ponad 40 lekarzy z kilku szpitali w woj. łódzkim prowadzi protest głodowy poinformowało Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego. Głodówka prowadzona jest rotacyjnie tzn., że po kilku dniach protestu lekarze wymieniają się. Według informacji WCZP najwięcej osób (osiem) głoduje w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Siedmiu lekarzy protestuje w Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu, a sześciu w łódzkim szpitalu im. Kopernika.

Więcej www.ozzl.org.pl