Od września pracodawca posiadający status zakładu pracy chronionej otrzyma o 198 zł więcej dofinansowania, jeżeli zatrudnia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Taką podwyżkę przewiduje ustawa z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, która czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nią w okresie wrzesień – grudzień tego roku zmienia się kwota tzw. podstawy, od której naliczana jest wysokość dofinansowania do wynagrodzenia, jakie przysługuje pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych pracowników. Od 1 września będzie nią wysokość minimalnej płacy za 2011 r., czyli 1386 zł. Do tej pory podstawę stanowiła kwota najniższej pensji za 2009 r. (1276 zł), a o jej odmrożenie apelowali wielokrotnie do rządu przedsiębiorcy zatrudniający niepełnosprawnych.
Dzięki tej zmianie firmy będą więc otrzymywać wyższe dopłaty. W przypadku pracodawców ze statusem ZPChr dofinansowanie będzie wynosić 2494,80 zł (180 proc. podstawy) na osobę zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności, 1593,90 zł (115 proc.) na osobę z umiarkowanym jej stopniem oraz 623,70 zł (45 proc.) na pracownika z lekką niepełnosprawnością. Oznacza to, że w porównaniu do sierpnia pracodawcy otrzymają więcej o odpowiednio 198 zł, 126,5 zł oraz 49,5 zł.
Większa pomoc trafi też do firm działających na otwartym rynku pracy, którym zgodnie z przepisami przysługuje 70 proc. kwot przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracodawcom ze statusem ZPChr.
Dodatkowo, w związku z odmrożeniem podstawy, jeszcze wyższa pomoc zostanie skierowana do firm niezależnie od tego, czy działają na otwartym, czy chronionym rynku pracy, gdy niepełnosprawny pracownik ma jedno z tzw. schorzeń specjalnych, np. upośledzenie umysłowe.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 września 2012 r.