"Apelujemy (...) do posłów PO i PSL, aby uniemożliwili rządowi czynienie oszczędności na dzieciach i zechcieli poprzeć naszą propozycję, żeby wszystko to z czego zrezygnować będą musieli, pod wpływem propozycji rządowej, bogatsi, przypadło rodzinom najsłabszym" - mówiła w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie posłanka Sojuszu Anna Bańkowska.

"Rodzina, która ma dochód powyżej 1922 złotych straci prawo do becikowego. Oszczędności, które z tego tytułu powstaną będą do dyspozycji Ministra Finansów. Z takim podejściem do sprawy Sojusz się absolutnie nie zgadza" - podkreśliła.

Dodała, że Sojusz uważa, iż polityka prorodzinna w Polsce idzie w niewłaściwym kierunku. Argumentowała, że nie wprowadza ona rozwiązań, które umożliwiałyby poprawę wskaźnika demograficznego i nie rozwiązuje problemu ubóstwa wśród wielu Polaków.

Wyjaśniła, że jej ugrupowanie akceptuje myśl przewodnią, żeby racjonalnie wydatkować środki. "Natomiast nie możemy się zgodzić, że rząd proponuje oszczędności na dzieciach. Z takim stanowiskiem SLD będzie zawsze walczył i naszą formą walki jest wniosek mniejszości, który nasze postulaty realizuje" - zaznaczyła.

W środę Sejm zajmował się rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Projekt ponownie trafił do komisji. Bańkowska podczas środowej debaty mówiła o projekcie swojego klubu, który nie zyskał akceptacji posłów z komisji. Przewidywał on ograniczenie becikowego, ale również podwyższenie o 50 proc. zasiłku, który - oprócz becikowego - po urodzeniu dziecka otrzymują najbiedniejsze rodziny.

Podczas debaty Bańkowska zgłosiła poprawkę, w myśl której kryterium dochodowe uprawniające do becikowego nie byłoby wyrażone w konkretnej kwocie, ale wynosiłoby czterokrotność progu dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych SLD proponuje, by zaoszczędzone środki przeznaczyć na podniesienie o 50 proc. becikowego dla rodzin, które otrzymują zasiłki rodzinne.

Obecnie becikowe, czyli zapomoga przyznawana z tytułu urodzenia dziecka, przysługuje wszystkim rodzinom w wysokości tysiąca złotych. Dodatkowo tym, które otrzymują zasiłek rodzinny, przyznawane jest dodatkowe świadczenie, także w wysokości tysiąca złotych.

Zgodnie z tą propozycją od 2013 roku becikowe ma trafiać tylko do rodzin o miesięcznych dochodach poniżej 1922 zł na osobę.

To realizacja postulatu z expose premiera Donalda Tuska, który zapowiadał, że becikowe przysługiwać będzie rodzinom o rocznych dochodach poniżej 85 tys. zł. Rządowe Centrum Legislacji zwróciło jednak uwagę, że takie rozwiązanie może być sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości oraz sprawiedliwości społecznej - byłyby bowiem najbardziej korzystne dla rodzin wychowujących jedno dziecko. Dlatego projekt zakłada, że becikowe będzie przysługiwać rodzinom, których dochód nie przekracza 1922 zł netto na osobę.