Protesty przeciwko zmniejszeniu dofinansowania pracy niepełnosprawnych przyniosły skutek - czytamy w "Dzienniku Polskim". Teraz zarabiać będą oni więcej.

Od września podstawą wyliczania dopłaty Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do stanowiska pracy będzie 1386 zł, czyli kwota minimalnego wynagrodzenia z 2011 r. Dotąd bazę stanowiła minimalna płaca z 2009 r., czyli 1276 złotych. To efekt uchwalonej w czerwcu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ubiegłym roku parlament przyjął zapisy skrajnie niekorzystne dla osób niepełnosprawnych. Doprowadziły one do ograniczenia dopłat do ich pracy i podniesienia wymaganych wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Drastycznie spadło też zainteresowania zatrudnianiem niepełnosprawnych, a zakłady pracy chronionej zaczęły systematycznie rezygnować z tego statusu.

Skutkiem tego parlament w czerwcu wycofał się z krytykowanych zapisów. Dał też PFRON-owi dodatkowe narzędzia do kontroli pracodawcy, zatrudniającego osoby niepełnosprawne.

I tak np. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą otrzymywać w ZPCh (zakładach pracy chronionej) 2984,8 zł brutto dofinansowania, natomiast na otwartym rynku pracy - 1746,3 zł. Pracownicy ze stopniem umiarkowanym niepełnosprawności w ZPCh dostaną 1593,9 zł, na otwartym rynku - 1115,7 zł dopłaty. Zaś osoby ze stopniem lekkim odpowiednio 623,7 zł i 436,5 złotych.