Urlop macierzyński jest uprawnieniem związanym z rodzicielstwem, które pracodawcy muszą szczególnie respektować, bo w przeciwnym razie narażają cię na odpowiedzialność karną. Zgodnie z art. 281 pkt 5 kodeksu pracy, kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu narusza przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem podlega karze grzywny. Sąd może wymierzyć grzywnę do 5 tys. zł.