■ Urodzenie pierwszego dziecka – 18 tygodni ■ Urodzenie drugiego i kolejnych dzieci – 20 tygodni ■ Urodzenie co najmniej bliźniąt – 28 tygodni ■ Urodzenie pierwszego dziecka przez kobietę, która wcześniej adoptowała inne dziecko – 20 tygodni ■ Oddanie dziecka po porodzie do adopcji – 8 tygodni ■ Urodzenie martwego dziecka – 8 tygodni ■ Śmierć dziecka po upływie 8 tygodnia życia – 7 dni od dnia zgonu