Od 180 zł do 352 zł wynosi dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Opiekun uprawniony do zasiłku na dziecko może też dostać 100 zł dodatku.
Rodzicom, których podopieczni rozpoczną od 1 września naukę w szkole, przysługują różne formy pomocy pozwalające na obniżenie wydatków związanych np. z zakupem podręczników, zeszytów, tornistrów oraz innych materiałów szkolnych. Do najważniejszych z nich należy rządowy program „Wyprawka szkolna”, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Przyznanie każdej z tych form pomocy wymaga jednak spełnienia określonych warunków związanych głównie z wysokością dochodów rodziny.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Dopłat do podręczników

Dopłata dla uczniów niepełnosprawnych

Dodatków do zasiłku rodzinnego

Funduszu socjalnego

Czy choroba lub zdarzenie losowe uprawniają do „Wyprawki szkolnej”

Czy rodzic powinien w zaświadczeniu lub oświadczeniu podać swój dochód

Czy pracodawca może wymagać faktury lub paragonu potwierdzającego zakup

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznym wydaniu eDGP: Jaką pomoc finansową może otrzymać rodzic na rozpoczęcie roku szkolnego.