■  RZĄD O FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM. Rząd ocenił pozytywnie poselski projekt ustawy o Funduszu Alimentacyjnym. Posłowie chcą, aby świadczenia z funduszu byłyby wypłacane przez gminę, a finansowane z budżetu. Uprawnione do nich będą rodziny, których dochód nie przekracza 725 zł miesięcznie na osobę, a ich wysokość wyniesie maksymalnie 500 zł. Rząd nie zgadza się, aby zastąpić egzekucję komorniczą egzekucją administracyjną, prowadzoną przez urzędy skarbowe. Jej wprowadzenie, zdaniem rządu, oznaczałoby nałożenie dodatkowych zadań na te urzędy, co mogłoby zdezorganizować ich pracę spowodować nowe wydatki budżetowe.

Więcej www.kprm.gov.pl

■  WYNAGRODZENIA ZA MATURY. Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra edukacji Romana Giertycha o ponowne rozpatrzenie kwestii wynagrodzeń za udział w ustnych maturach. Nauczyciele skarżą się bowiem na decyzję MEN, aby przysługiwało im tylko wynagrodzenie za czas odpowiedzi ucznia. Tymczasem przepisy przewidują m.in. dodatkowy czas dla zdającego na przygotowanie się do odpowiedzi. Konieczne jest także przeznaczenie niezbędnych minut na losowanie przez niego pytań. Od egzaminatora wymaga się ponadto zapoznania się z zestawami pytań, przygotowania się do przeprowadzenia egzaminu i ocenienia go - napisał rzecznik.

Więcej www.brpo.gov.pl

■  CZĘŚĆ SZPITALI UPADNIE. Minister zdrowia Zbigniew Religa ocenia, że konsekwencją strajku w służbie zdrowia jest brak pieniędzy na płace, a w rezultacie upadłość szpitali. Lekarze zdawali sobie z tego sprawę - powiedział Religa w radiu Tok FM. Jego zdaniem, dobrze się stanie, jeśli część placówek medycznych zniknie. - Lekarze wychodzą naprzeciw mojej ustawie o sieci szpitali i sami przyspieszą, zanim wejdzie ona w życie, jej zapisy - dodał Zbigniew Religa.

■  PRAWO DO ODPOCZYNKU PO DYŻURACH. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu uznał wczoraj za zasadne żądanie lekarza Czesława Misia, który uważa, że za dyżury pełnione w szpitalu w kwietniu 2004 r. należał mu się odpoczynek. Za brak odpowiedniej przerwy w pracy lekarz domagał się od nowosądeckiego Szpitala Specjalistycznego złotówki odszkodowania. Wyrok jest nieprawomocny. Sąd nie określił ani wysokości odszkodowania, jakie przysługuje lekarzowi, ani długości czasu wypoczynku, jaki mu się należał. Te kwestie mają zostać rozstrzygnięte po uprawomocnieniu wyroku.

Więcej www.ozzl.org.pl

■  MIKROPRZEDSZKOLA NA WSI. Alternatywne formy opieki, np. mikroprzedszkola, mogłyby poprawić szanse edukacyjne dzieci z terenów wiejskich, które za 15 - 20 lat będą tworzyć podstawę społeczeństwa. Tak uważa Joanna Kluzik-Rostkowska, odpowiedzialna za dział: Sprawy rodziny w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. - Ostatni rocznik wyżu demograficznego w mieście to rocznik '63, a na wsi - '95. W przeważającej większości przypadków dzieci z terenów wiejskich są gorzej wyedukowane. Ich start jest trudniejszy - powiedziała Joanna Kluzik Rostkowska. Podkreśliła, że wśród studentów pierwszego roku 75 proc. stanowią mieszkańcy miast.