Zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie osiąganym przez członków rodziny musi złożyć opiekun, który chce otrzymywać świadczenie zastępujące niepłacone alimenty. Ich druki otrzyma w gminie

Czy wzór wniosku o świadczenie jest ustalony

Matka samotnie wychowująca dwójkę dzieci chciałaby ubiegać się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, ponieważ od ich ojca nie otrzymuje ustalonych przez sąd pieniędzy. Czy wniosek o ich przyznanie musi być złożony na określonym druku?