Zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie osiąganym przez członków rodziny musi złożyć opiekun, który chce otrzymywać świadczenie zastępujące niepłacone alimenty. Ich druki otrzyma w gminie

Czy wzór wniosku o świadczenie jest ustalony

Matka samotnie wychowująca dwójkę dzieci chciałaby ubiegać się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, ponieważ od ich ojca nie otrzymuje ustalonych przez sąd pieniędzy. Czy wniosek o ich przyznanie musi być złożony na określonym druku?

Czy bezskuteczną egzekucję trzeba potwierdzić

Rodzic, który wyrokiem sądu ma ustalone alimenty na pięcioletnie dziecko, od pół roku nie otrzymuje żadnych pieniędzy. Ponieważ komornikowi też nie udało się nic dla niego odzyskać, będzie składał wniosek o pomoc z FA. Czy fakt ten musi potwierdzić dokumentem wystawionym przez komornika lub oświadczeniem?

Czy dochód można podać tylko w zaświadczeniu

Opiekun, który ma problemy z wyegzekwowaniem alimentów na dzieci, będzie się ubiegać o pieniądze z FA. Czy wysokość swoich dochodów musi podać tylko w formularzu wystawionym przez urząd skarbowy?

Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty

Zobowiązany do płacenia alimentów rodzic przestał płacić na swoją studiującą córkę, uznając, że jest już pełnoletnia i nie musi jej utrzymywać. Postępowanie prowadzące przez komornika wykazało bezskuteczną egzekucję, dlatego chce złożyć wniosek o pomoc z FA. Czy powinna dołączyć do niego zaświadczenia z uczelni potwierdzające, że uczy się w szkole wyższej?

Czy wniosek musi być złożony w sierpniu

Rodzic, który nie otrzymuje należnych alimentów, chce złożyć wniosek o udzielenie mu pomocy z funduszu na nowy okres świadczeniowy. Nie ma jeszcze jednak wszystkich potrzebnych dokumentów i nie zdąży ich skompletować do końca sierpnia. Czy będzie to miało wpływ na przyznanie mu pieniędzy?

Czy utratę dochodu trzeba udowodnić

Rodzic starający się o świadczenia z FA będzie dołączał do wniosku zaświadczenie o osiągniętym w ubiegłym roku dochodzie. W marcu tego roku pracodawca nie przedłużył z nim umowy o pracę i obecnie jest bezrobotny. Czy w związku z tym powinien też przynieść gminie dodatkowy dokument potwierdzający ten fakt?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rodzic powinien ubiegać się o pomoc z Funduszu Alimentacyjnego
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania