Kiedy liczyć umowy
Kodeks pracy stanowi, że trzecia umowa o pracę na czas określony z mocy prawa przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Trzeba jednak pamiętać, jak ważna jest data podpisania takiej umowy.
Maciej Chakowski Liczbę zawartych umów o pracę na czas określony sumuje się, gdy zostały zawarte po 1 maja 2004 r., czyli po dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W takich przypadkach trzecia umowa na czas określony zawarta z tym samym pracodawcą przekształca się z mocy prawa w umowę bezterminową. Urszula Młynarczyk Dotyczy to oczywiście także sytuacji, gdy umowa była zawarta z dniem 1 maja 2004 r., który był dniem świątecznym. Ważna jest bowiem data zawarcia umowy, a nie dzień przystąpienia pracownika do pracy. Zresztą pracownik może też rozpocząć pracę w dniu świątecznym, gdyż zależy to oczywiście od systemu pracy u danego pracodawcy i od tego w firmie przewidziana jest praca w dni świąteczne. Marcin Wojewódka Umowa terminowa zawarta np. 30 kwietnia 2004 r., czyli przed dniem przystąpienia Polski do Unii, nie będzie brana pod uwagę. W takiej sytuacji liczyć się będzie dopiero następna umowa zawarta przez pracownika z tym samym pracodawcą po wskazanej dacie. Urszula Młynarczyk Jeżeli jednak pracownik był zatrudniony na umowę terminową, którą pracodawca zawarł z nim przed 1 maja 2004 r. i czas trwania tej umowy został po tym terminie wydłużony w formie aneksu, wówczas taki aneks jest traktowany jak pierwsza umowa o pracę zawarta z pracownikiem na czas określony. Maciej Chakowski Warto pamiętać, że jeżeli pomiędzy wspomnianymi umowami na czas określony zawartymi przez pracodawcę z tym samym pracownikiem wystąpi 31-dniowa przerwa, wówczas są one traktowane jako odrębne umowy, które należy liczyć od nowa. Na takim stanowisku stoi także Sąd Najwyższy. Należy pamiętać, że zgodnie z kodeksem cywilnym miesiąc rozumiany jest jako 30 kolejnych dni.
Terminowa czy na czas określony
Umowa na czas określony to jedna z umów terminowych. Czy art. 251 k.p. dotyczy wszystkich takich umów?
Urszula Młynarczyk W kodeksie pracy występuje umowa na okres próbny, umowa o pracę na czas określony i nieokreślony, a także na czas wykonywania konkretnej pracy. To są umowy terminowe. Nie jest możliwe zaliczanie umów na okres próbny do umów na czas określony, które się sumuje i trzecią przekształca w umowę na czas nieokreślony. Pracodawca, zawierając więc z pracownikiem umowę, musi określić jej rodzaj. Jeżeli jest to umowa na okres próbny, to tak się powinna nazywać. Jeżeli jest to umowa na czas określony, to musi to jednoznacznie z niej wynikać. Maciej Chakowski Pracodawca oczywiście może przerywać sekwencję umów na czas określony umowami innego typu, np. umową cywilnoprawną. Musi jednak pamiętać, że jeśli powierza pracownikowi ten sam rodzaj pracy, jaki wcześniej wykonywał w trakcie umowy o pracę na czas określony, a przy tym występuje element podporządkowania, może się narazić na zarzut obejścia prawa. Urszula Młynarczyk Pracownik może, szczególnie gdy jest z pracodawcą w sporze, wystąpić do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy. Roszczenia pracownika ze stosunku pracy przedawniają się dopiero po upływie 3 lat. Warto więc zawierać z pracownikami taką umowę, która odpowiada charakterowi pracy. Jest oczywiście dopuszczalne zawarcie umowy cywilnoprawnej, nawet z pracownikiem, który pracuje na umowę o pracę, ale pod warunkiem, że będzie on wykonywał zupełnie inne czynności niż te, które ma wypisane w zakresie obowiązków. Maciej Chakowski Czasem pojawia się pytanie, czy przejście zakładu pracy na innego pracodawcę przerywa wspomnianą sekwencję umów na czas określony. Odpowiedź brzmi nie. Dla pracowników jest to nadal ciągłość stosunku pracy. Marcin Wojewódka Co więcej, strony nie mogą w żaden sposób umówić się co do tego, że nie chcą mieć zachowanej ciągłości umów. Art. 251 jest przepisem bezwzględnie obowiązującym, który nie dopuszcza żadnych wyjątków. Wpływu na zachwianie ciągłości umów nie ma też zmiana warunków pracy pracownika (np. stanowiska pracy) u danego pracodawcy.
KONTROWERSYJNY PRZEPIS
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
Redakcja gazetaprawna.pl
Źródło:GP
Polub Gazetaprawna.pl