Bycie matką na wychowawczym może okazać się świetnym sposobem na uzyskanie uprawnień do renty. Brzmi niewiarygodnie, ale taką możliwość tworzą projektowane przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych ustaw. Przygotował je resort pracy. Propozycje są właśnie konsultowane.
Projekt zmian przewiduje, że budżet zapłaci składki emerytalno-rentowe osobom niebędącym pracownikami. Na taką pomoc mogłyby więc liczyć np. kobiety, które zawieszą prowadzenie biznesu po to, żeby opiekować się dzieckiem. Z takiej możliwości będą mogły maksymalnie skorzystać przez trzy lata (czyli tyle, ile trwa urlop wychowawczy). Jednak, zdaniem prawników, rozszerzenie prawa do pomocy z budżetu w opłacaniu składek ubezpieczeniowych może również doprowadzić do nadużywania tego uprawnienia. W efekcie pojawi się jeszcze większa liczba osób uprawnionych do renty.
Obecnie, żeby uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, trzeba wykazać, że wcześniej, czyli np. przed wypadkiem, było się zatrudnionym. Tym samym osoby, które kończą szkołę średnią i nigdy nie pracowały, nie mają prawa do tego świadczenia. Zmiana przepisów umożliwi im jednak ubieganie się o nie.