Fundusz rentowy zanotuje mniejszy deficyt na koniec bieżącego roku. To skutek podniesienia firmom składki rentowej z 4,5 do 6,5 proc. od lutego 2012 roku.
Z informacji uzyskanych w ZUS wynika, iż deficyt funduszu rentowego w 2012 roku wyniesie 10,9 mld zł. Dla porównania w ubiegłym roku było to 16,3 mld zł. Planowane wydatki z funduszu w bieżącym roku wyniosą 42,2 mld zł, w tym m.in. na renty – 34,3 mld zł, emerytury przyznane z urzędu – 1,7 mld zł. Natomiast na dodatki do emerytur i rent zostanie przeznaczone 4,8 mld zł, a na zasiłki pogrzebowe – 1,2 mld zł.
– Od marca do czerwca wpływy ze zwiększonej składki wyniosły 2,8 mld zł – twierdzi Radosław Milczarski z Centrali ZUS.