Wraz z wiekiem i rozwojem dziecka wzrastają jego potrzeby. Dlatego też można wystąpić o podniesienie kwoty wcześniej zasądzonych świadczeń.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na rodziców dziecka szczególne obowiązki związane z jego utrzymaniem i wychowaniem. Jednym z nich jest obowiązek dbania o potrzeby dzieci, które jeszcze nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Niekiedy, w przypadku gdy faktycznym wychowaniem i utrzymaniem dzieci zajmuje się tylko jedno z rodziców, np. z uwagi na rozwód, drugie z nich może być zobowiązane na podstawie sądowego orzeczenia do płacenia alimentów.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: