Gminy zaczęły już przyjmować wnioski na nowy okres świadczeniowy, w którym będą wypłacane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego osobom nieotrzymującym należnych alimentów.
Rozpocznie się on 1 października i potrwa do 30 września 2013 r, ale zgodnie z przepisami ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.), rodzice mogą się ubiegać o pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego (FA) od 1 sierpnia. Jeżeli złożą wniosek do końca miesiąca, będą też mieli gwarancję, że pierwsze świadczenia za nowy okres otrzymają w październiku. W przypadku wniosków, które wpłyną między 1 września a 31 października, gminy mają więcej czasu na ich rozpatrzenie. W związku z tym niektóre osoby uprawnione mogą otrzymać w listopadzie dwa świadczenia łącznie.
Wraz z nowym okresem świadczeniowym nie zmieniają się warunki, od których zależy przyznanie pomocy z FA. Najważniejszym z nich, oprócz bezskutecznej egzekucji alimentów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, jest osiąganie dochodów poniżej kryterium wynoszącego 725 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Są wliczane do niego dochody z roku kalendarzowego poprzedzającego okres świadczeniowy. W tym roku będą to więc dochody z 2011 r. Rodzic będzie otrzymywał świadczenie w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż 500 zł na dziecko.