Ubezpieczony rokujący poprawę stanu zdrowia lub całkowite jego odzyskanie może przez 12 miesięcy dostawać świadczenie rehabilitacyjne. Podstawą jego otrzymywania jest orzeczenie lekarza orzecznika.
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy, lecz dalsza kuracja daje szanse na odzyskanie zdolności do pracy i powrót do wcześniejszego pracodawcy. Świadczenie takie otrzyma ubezpieczony, który po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego (182 dni albo 270 dni, gdy niezdolność była spowodowana np. gruźlicą) nadal jest niezdolny do pracy.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Wniosku o świadczenia

Decyzji lekarza

Odmowy przyznania świadczenia

Wysokości świadczenia

Kiedy pracownik powinien złożyć wniosek o przyznanie świadczenia

Czy można liczyć na to, że pracodawca pomoże w złożeniu wniosku

Kto jest powołany do oceny stanu zdrowia ubezpieczonego

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ZUS bada możliwość podjęcia pracy.