Gmina wypłaci dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego opiekunowi, który nie zdecydował się na posłanie od września swojego dziecka do pierwszej klasy.

W przypadku przedszkolaków przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych wskazują bowiem, że warunkiem przyznania pomocy w wysokości 100 zł jest odbywanie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego. Do objęcia nim, zgodnie z ustawą z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zobowiązane są dzieci pięcioletnie, niezależnie od tego, czy będą uczęszczały do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej – zerówki, przedszkola czy punktu lub zespołu wychowania przedszkolnego.

Ta sama ustawa daje też rodzicom możliwość zdecydowania, czy od rozpoczynającego się za ponad miesiąc nowego roku szkolnego sześcioletnie dziecko posłać do pierwszej klasy czy zostawić je w przedszkolu, gdzie po raz drugi będzie odbywać roczne przygotowanie.

Jeżeli opiekunowie zdecydują się na drugie rozwiązanie, nie muszą się obawiać, że gmina nie wypłaci im dodatku, nawet jeżeli otrzymali go już we wrześniu 2011 r., ponieważ w dalszym ciągu dziecko, mimo że już sześcioletnie, będzie odbywać przygotowanie przedszkolne.

– Wymagamy jedynie od rodzica dostarczenia oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzającego ten fakt – wyjaśnia Wanda Niebrzegowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Zwraca natomiast uwagę, że dodatek nie będzie przysługiwał, jeżeli do przedszkola będzie uczęszczał czterolatek.