Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że co najmniej do końca 2012 roku nie zmienią się wzory formularzy wypełnianych przez osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne oraz z Funduszu Alimentacyjnego (FA).

To oznacza, że gminy, które mają obowiązek zapewnienia rodzicom dostęp do bezpłatnych druków wniosków oraz zaświadczeń i oświadczeń służących m.in. do podania wysokości dochodu, mogą zamawiać je zgodnie z obecnie obowiązującymi wzorami określonymi w rozporządzeniach.

Jako pierwsi o ich udostępnienie zgłoszą się opiekunowie, którzy będą ubiegać się o pomoc na nowy okres świadczeniowy w FA. Możliwość składania wniosków rozpocznie się 1 sierpnia. Natomiast od 1 września będą to mogli robić rodzice starający się o zasiłki na dzieci.

Resort wskazuje też, że najbliższa zmiana druków wniosków i innych dokumentów jest przewidywana na styczeń 2013 r. Jest to związane z toczącymi się obecnie pracami nad nowelizacją ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Dotyczą one m.in. zmian w przyznawaniu becikowego, świadczenia pielęgnacyjnego i wprowadzenia specjalnego zasiłku opiekuńczego.