Osoba, która podczas otrzymywania świadczeń alimentacyjnych dostała pieniądze bezpośrednio od rodzica, musi oddać je samorządowi wraz z odsetkami. Jeżeli dług jest duży, może ubiegać się o rozłożenie go na raty.

Czy urząd naliczy odsetki

Samorząd prowadzi postępowanie o uznanie świadczeń za nienależnie pobrane, bo uprawniony do nich rodzic nie poinformował o uzyskiwaniu dodatkowego dochodu. Czy będzie musiał zwrócić je wraz z odsetkami?