Osoba, która podczas otrzymywania świadczeń alimentacyjnych dostała pieniądze bezpośrednio od rodzica, musi oddać je samorządowi wraz z odsetkami. Jeżeli dług jest duży, może ubiegać się o rozłożenie go na raty.

Czy urząd naliczy odsetki

Samorząd prowadzi postępowanie o uznanie świadczeń za nienależnie pobrane, bo uprawniony do nich rodzic nie poinformował o uzyskiwaniu dodatkowego dochodu. Czy będzie musiał zwrócić je wraz z odsetkami?

Czy trzeba oddać pieniądze

Rodzic ma przyznane świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA) na dwójkę dzieci, z których jedno chodzi do szkoły ponadgimnazjalnej, a drugie studiuje. W tym miesiącu poinformował ośrodek pomocy społecznej, że w marcu uprawnione do alimentów dziecko przerwało naukę w szkole wyższej. Czy opiekun musi zwrócić otrzymywane od tego zdarzenia świadczenia z FA?

Czy można się odwołać od decyzji

Matka złożyła wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu. Właśnie otrzymała decyzję samorządu, który odmówił spełnienia jej prośby. Czy w takiej sytuacji przysługuje jej prawo odwołania się do organu wyższej instancji?

Czy komornik wypłaci alimenty

Matka wychowująca samotnie dziecko otrzymuje od dwóch lat pieniądze z FA. Dłużnik, wobec którego gmina prowadzi postępowanie w sprawie zwrotu należności, powiedział, że w ciągu ostatnich miesięcy przekazywał część alimentów komornikowi. Ten odzyskane kwoty przekazał bezpośrednio matce. Czy możliwe jest równoczesne otrzymywanie pomocy z gminy i od komornika?

Czy można rozłożyć na raty

Rodzic otrzymał decyzję nakazującą mu zwrot nienależnych świadczeń z funduszu. Kwota, którą musi oddać wraz z odsetkami, wynosi 4,5 tys. zł i obawia się, że nie będzie mógł jej jednorazowo spłacić. Czy może wystąpić do gminy o rozłożenie długu na raty?

Czy będzie egzekucja należności

Gmina wydała decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach z FA. Jednak w wyznaczonym terminie rodzic nie wpłacił długu na podane konto. Czy samorząd będzie dochodził swoich należności?

Czy dług zawsze będzie umorzony

Samotny opiekun musi zwrócić nienależnie pobrane świadczenia z FA. Chciałby złożyć wniosek o umorzenie należności, ponieważ ponosi duże koszty związane z rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka. Czy samorząd ma obowiązek pozytywnego rozpatrzenia jego pisma?

Czy potrąca się z bieżących świadczeń

Matka otrzymała decyzję nakazującą jej zwrot nienależnie pobranej pomocy za pół poprzedniego okresu świadczeniowego. W obecnie trwającym ponownie ma prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Czy gmina może ten dług potrącać z bieżąco wypłacanych pieniędzy?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy rodzic musi zwrócić świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.