Przez dwa lata polski przedsiębiorca odprowadza w kraju składki od podwładnych skierowanych do państw UE, jeśli w Polsce uzyskuje co najmniej 25 proc. obrotów i tu pracuje większość zatrudnionych przez niego osób
Osoba zatrudniona tylko w swoim kraju podlega jego prawu. Wątpliwości pojawiają się, gdy trzeba ustalić, gdzie należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, gdy pracuje ona jednocześnie w kilku państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) lub Szwajcarii. Podstawę prawną w tej sytuacji stanowi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L 166/1) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy firma płaci składki do ZUS od delegowanych pracowników
W pełnej wersji artykułu:
- Przepisy dla pracowników w delegacji
- Czym jest "bezpośredni związek"
- Kiedy przepisy wykluczają delegowanie
- Ile wynosi okres delegowania
- Kiedy można ponownie wysłać pracownika na delegację