Dodatkowe 116 mln zł z budżetu zostanie przeznaczone do końca roku na świadczenia z pomocy społecznej. 8 mln zł na ten cel będą musiały dołożyć samorządy.

Wyższe wydatki są związane z przypadającą na ten rok weryfikacją kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. Nowe progi, które będą wynosić 456 zł na osobę w rodzinie oraz 542 zł dla osoby samotnej, zawiera projekt rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie. Jego wydanie jest konieczne, bo kwoty kryteriów nie zostały uzgodnione w Komisji Trójstronnej.

Dochód z jednego hektara przeliczeniowego, który jest potrzebny w przypadku rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego, będzie wynosić 250 zł.

Propozycja rządowa nie została bowiem zaakceptowana przez stronę związkową, która postulowała wprowadzenie jeszcze większej podwyżki kryteriów. Ponieważ nie doszło do porozumienia, procedura określona w art. 9 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) przewiduje, że kryteria są ogłaszane w rozporządzeniu w terminie do 15 lipca w wysokości ustalonej przez rząd.

– Na podwyższenie zamrożonych od 2006 r. progów czeka wiele rodzin, którym mimo trudnej sytuacji dochodowej musieliśmy odmawiać pomocy właśnie ze względu na przekroczenie kryterium – mówi Piotr Zajączkowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku.

Wzrost progów dochodowych spowoduje też, że zmieni się wysokość niektórych świadczeń. Najważniejszym z nich jest zasiłek stały. Jego kwota wzrasta o 50 proc. sumy kwot, o które wzrosły kryteria dochodowe. Będzie on wynosił maksymalnie 529 zł. Oznacza to, że osoba do niego uprawniona będzie otrzymywała o 85 zł więcej w porównaniu z obecną kwotą wsparcia. Z kolei dochód z jednego hektara przeliczeniowego, który jest potrzebny w przypadku rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego, będzie wynosić 250 zł.

Podwyżka kryteriów spowoduje wzrost liczby osób uprawnionych do pomocy oraz wydatków na ten cel. Jak szacuje resort pracy, budżet państwa będzie to kosztować dodatkowe 116 mln zł wobec zaplanowanych na ten rok 1,5 mld zł. Z kolei gminy wydadzą o 7,9 mln zł więcej, a powiaty o 0,1 mln zł.

Ale zmiana wysokości kryteriów spowoduje też wzrost wydatków na inne świadczenia, które są pośrednio powiązane z pomocą społeczną. Dotyczy to m.in. prawa do bezpłatnych posiłków w ramach rządowego programu dożywiania. Jego przyznanie zależy od tego, czy rodzina spełnia kryterium dochodowe stanowiące 150 proc. tego, które obowiązuje w pomocy społecznej.

Etap legislacyjny

Projekt