Jej udzielenie przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U. poz. 732), które obowiązuje od 1 lipca. Jest to kolejna edycja programu, który jest prowadzony od listopada ubiegłego roku.

Jednak tym razem w nowym rozporządzeniu – w odróżnieniu od tych poprzednich – rząd zdecydował się zmodyfikować zasady ubiegania się o wynoszący 100 zł miesięcznie dodatek. Rodzice lub opiekunowie faktyczni dziecka, bo tylko ta grupa uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego ma prawo do dodatku, nie będą już musieli w tym celu składać wniosku. Pomoc finansowa będzie im przyznawana z urzędu, na podstawie postępowania wszczynanego przez ośrodek pomocy społecznej i wypłacana łącznie ze świadczeniami przysługującymi za miesiące od lipca do grudnia.

– Uproszczenie procedury ubiegania się o dodatek jest dobrym rozwiązaniem. Była ona bowiem uciążliwa zarówno dla rodziców, którzy musieli co kilka miesięcy składać kolejne wnioski, jak i dla nas, bo za każdym razem informowaliśmy o tym uprawnionych – mówi Elwira Kochanowska-Pięciak, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Takie rozwiązanie umożliwi też samorządom częściowe obniżenie kosztów związanych z obsługą przyznawania dodatku, tym bardziej że nie otrzymują na ten cel żadnych pieniędzy z budżetu i korzystają z dotacji przeznaczonej na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych oraz z własnych środków.