Do końca grudnia rodzice uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko będą otrzymywać dodatkową pomoc finansową. Rodzice lub opiekunowie faktyczni dziecka, bo tylko ta grupa uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego ma prawo do dodatku, nie będą już musieli w tym celu składać wniosku.
Jej udzielenie przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U. poz. 732), które obowiązuje od 1 lipca. Jest to kolejna edycja programu, który jest prowadzony od listopada ubiegłego roku.
Jednak tym razem w nowym rozporządzeniu – w odróżnieniu od tych poprzednich – rząd zdecydował się zmodyfikować zasady ubiegania się o wynoszący 100 zł miesięcznie dodatek. Rodzice lub opiekunowie faktyczni dziecka, bo tylko ta grupa uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego ma prawo do dodatku, nie będą już musieli w tym celu składać wniosku. Pomoc finansowa będzie im przyznawana z urzędu, na podstawie postępowania wszczynanego przez ośrodek pomocy społecznej i wypłacana łącznie ze świadczeniami przysługującymi za miesiące od lipca do grudnia.
– Uproszczenie procedury ubiegania się o dodatek jest dobrym rozwiązaniem. Była ona bowiem uciążliwa zarówno dla rodziców, którzy musieli co kilka miesięcy składać kolejne wnioski, jak i dla nas, bo za każdym razem informowaliśmy o tym uprawnionych – mówi Elwira Kochanowska-Pięciak, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
Takie rozwiązanie umożliwi też samorządom częściowe obniżenie kosztów związanych z obsługą przyznawania dodatku, tym bardziej że nie otrzymują na ten cel żadnych pieniędzy z budżetu i korzystają z dotacji przeznaczonej na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych oraz z własnych środków.