Osoba, która chce prowadzić placówkę dla starszych osób, musi uzyskać zezwolenie wojewody. Otrzymanie go jest uzależnione od tego, czy budynek w którym będą przebywać seniorzy jest pozbawiony barier architektonicznych.
Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, czyli tzw. prywatne domy seniora, podobnie jak prowadzone przez samorządy domy pomocy społecznej, są miejscami, gdzie krewni mogą umieścić niesamodzielnego członka rodziny. Podmiot, który będzie chciał założyć taką działalność, powinien pamiętać, że do tego celu konieczne jest uzyskanie zezwolenia wojewody i wpisu do prowadzonego przez niego rejestru. Działanie bez zezwolenia jest bowiem zagrożone karami.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Koniecznych dokumentów

Standardów bytowych

Gromadzenia danych

Kontroli wojewody

Czy właściciel prywatnej placówki zostanie ukarany za brak zezwolenia

Czy gmina dopłaci do pobytu osoby podpisującej umowę z prywatnym domem opieki

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto i na jakich zasadach może założyć prywatny dom opieki.