Firmy zatrudniające niepełnosprawnych pracowników zaliczonych do umiarkowanego oraz lekkiego stopnia niepełnosprawności będą otrzymywać niższe dopłaty do ich wynagrodzeń.
Spadek ich wysokości to efekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), która zakłada stopniowe ich obniżanie w trzech etapach. Pierwsza obniżka nastąpiła już od 1 stycznia tego roku, a termin kolejnej przypada na 1 lipca.
Wysokość dopłaty do pensji od tego miesiąca w przypadku osoby zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będzie wynosić 1467,4 zł, a do lekkiego 574 zł. Kwoty te stanowią odpowiednio 115 proc. i 45 proc. minimalnej płacy w wysokości obowiązującej w 2009 r. W pierwszym półroczu tego roku było to 125 proc. i 50 proc. tego wynagrodzenia.
Wzrasta natomiast kwota przysługująca pracodawcy na osobę zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności. Będzie to bowiem 180 proc., a nie 170 proc. najniższej płacy. To oznacza, że firma otrzyma 2296,8 zł zamiast 2169,2 zł.
Dofinansowania w takiej wysokości przysługują zakładom pracy chronionej, bo firmy zatrudniające niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy będą otrzymywać jeszcze niższe dopłaty. Zgodnie z przepisami przysługuje im 70 proc. tych kwot.
Taka wysokość dofinansowań zostanie wprowadzona tylko na dwa miesiące, ponieważ od 1 września odmrożona zostanie podstawa dofinansowań. Będzie ją stanowiła kwota minimalnej płacy obowiązującej w 2011 roku. Taką m.in. zmianę przewiduje poselska nowelizacja ustawy rehabilitacyjnej, którą uchwalił Sejm. Teraz trafi on do Senatu. Podwyższenie podstawy oznacza, że w okresie wrzesień – grudzień dopłata do pensji na osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności będzie wynosić 2494,8 zł, z umiarkowanym – 1593,9 zł, a z lekkim – 623 zł.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie