Firmy zatrudniające niepełnosprawnych pracowników zaliczonych do umiarkowanego oraz lekkiego stopnia niepełnosprawności będą otrzymywać niższe dopłaty do ich wynagrodzeń.
Spadek ich wysokości to efekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), która zakłada stopniowe ich obniżanie w trzech etapach. Pierwsza obniżka nastąpiła już od 1 stycznia tego roku, a termin kolejnej przypada na 1 lipca.
Wysokość dopłaty do pensji od tego miesiąca w przypadku osoby zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będzie wynosić 1467,4 zł, a do lekkiego 574 zł. Kwoty te stanowią odpowiednio 115 proc. i 45 proc. minimalnej płacy w wysokości obowiązującej w 2009 r. W pierwszym półroczu tego roku było to 125 proc. i 50 proc. tego wynagrodzenia.